FAQS PRESENTACIÓ BEQUES MENJADOR 2020/2021

1.-Termini de presentació de les sol·licituds?
Tant la presentació per internet com de forma presencial serà del 17 de juny al 17 de juliol ambdós inclosos.

2.- On puc trobar la sol·licitud?
A la web, www.segria.cat,  Beques menjador 2020/2021.

3.- Es pot auto emplenar la sol·licitud?
Sí, la sol·licitud es pot auto emplenar i si la vols enviar telemàticament i tens signatura digital, la pots guardar amb pdf i no és necessari imprimir-la.

4.- Si no disposo de signatura digital, puc presentar la sol·licitud de forma telemàtica?
Sí, es pot presentar també de dues maneres: Imprimir la sol·licitud i fer una signatura manual i escanejar-la per les dues cares per adjuntar a través de la seu electrònica --> instància genèrica o realitzar una fotografia també per les dues cares, ben clara, i enviar-la pel mateix sistema anterior.

5.- Quines dades cal posar en la instància genèrica ?
Les dades de la persona que consta com a sol·licitant de la beca menjador. A l’EXPOSO que es realitza la presentació de la beca menjador 2020/2021. Al SOL·LICITO,  que es doni tràmit a la sol·licitud de la beca.

6.- S’ha d’adjuntar algun document en la presentació telemàtica?
A més de la sol·licitud, s’han d’adjuntar els documents establerts en les bases no aportats en una anterior convocatòria o que si bé van estar aportats han caducat en aquest període.

7.- Quins documents cal aportar en cada convocatòria de beca?
Molt importants els certificats de l’any 2019 corresponents a la Renda Garantida de Ciutadania i als ajuts de lloguer d’habitatge (certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).

8.- Com puc saber la resta de documentació que cal aportar? 
Només cal mirar la  sol·licitud on consta la documentació que és necessària aportar o perquè varia cada any o perquè està caducada respecte convocatòries d’anys anteriors.

9.- Si tinc tota la documentació aportada d’anys anteriors en vigor cal que ho faci constar?
Sí has de marcar amb les creus a l’apartat de  “Documentació ja aportada anteriorment vigent”.

10.- Que s’ha de tenir en compte alhora d’emplenar la sol·licitud ?
La sol·licitud és senzilla d’emplenar, són les dades bàsiques de la unitat familiar. El sol·licitant de la beca (mare/pare/tutor/a), els alumnes beneficiaris pel curs 2020/2021 (S’HA DE POSAR el curs que faran durant el proper curs 2020/2021), marcar si es cobra certificat de l’agència de l’habitatge de Catalunya respecte de l’ajut de lloguer o la renda garantida de ciutadania. Les dades de la resta d’unitat familiar, són el pare/mare que no consta com a sol·licitant, els germans dels quals no es demana beca, menors de 25 anys o més edat si tenen discapacitat física psíquica o sensorial, ascendents dels pares i mares. En cas de separació o divorci, nou cònjuge o parella.

11.-Què he de posar a l’IDALU?
L’idalu és l’identificador de cada alumne. Aquest és el mateix de l’any passat. Si ets alumne nou (1 Infantil = P3), el teu centre escolar et donarà l’idalu del teu fill/a.

12.- Tinc de marcar alguna casella important?
És important si ja es va presentar la beca l’any 2019/2020 i no hi hagut cap canvi de la unitat familiar marcar la casella corresponent, per tal de declarar que no hi hagut variació de la unitat familiar.

13.- Es podrà realitzar la presentació de les sol·licituds de manera presencial?
Les escoles publiques i concertades disposaran dels impresos per realitzar la sol·licitud i un punt de recollida de les mateixes.

14. En cas dels municipis de la Comarca del Segrià es podrà realitzar la presentació de les sol·licituds de manera presencial?
També es podrà realitzar de manera presencial i amb un punt de recollida en els municipis de la Comarca del Segrià. Dependrà de cada escola els dies de presentació. També el Consell Comarcal per mitjà de les treballadores i treballadors de Serveis Socials enviarà als municipis uns dies d’atenció per a la recollida de beques.

15.- Si tinc algun dubte sobre la sol·licitud què puc fer?
Pots enviar un correu a ensenyament@segria.cat o  trucar al telèfon 973054800 Extensió 3.