El Consell del Segrià elaborarà un pla de reactivació econòmica i una campanya de promoció de la comarca

Es contractaran 3 tècnics per a la redacció i implementació del pla

 

El Consell Comarcal del Segrià prepara l’elaboració d’un Pla de reactivació i de desenvolupament local i estratègic amb l’objectiu de recuperar l’activitat socioeconòmica als municipis de la comarca, que s’ha vist greument afectada per les restriccions derivades de la pandèmia.

Per dur-lo a terme, s’ha obert la convocatòria per a la contractació, durant un període d’un any, d’un tècnic per a la redacció del pla i dos tècnics més per a la seva execució i seguiment, fruit d’un programa del Servei d’Ocupació de Catalunya. Les sol·licituds es poden presentar fins el 22 i 23 d’octubre. Tota la informació es pot consultar al tauler electrònic i la pàgina web www.segria.cat.

El pla inclourà l’elaboració d’un diagnòstic real de la situació socioeconòmica del Segrià i de les afectacions de la crisi de la COVID-19, la creació i dinamització d’espais de treball i participatius amb els agents econòmics i socials de la comarca per crear sinergies que permetin consolidar el desenvolupament del territori, la coordinació amb ajuntaments i entitats per identificar necessitats, l’impuls de diferents projectes a implementar, així com d’espais de treball i de coordinació amb les empreses de la comarca per la detecció de necessitats formatives i identificació de llocs de treball, entre d’altres.

A més, el Consell Comarcal del Segrià està planificant una campanya de promoció de la comarca que inclourà diverses accions amb l’objectiu de recuperar l’autoestima dels habitants de la comarca, posar en valor el territori, el patrimoni natural, paisatgístic i cultural i els productes agroalimentaris i de reactivar l’activitat socioeconòmica i turística als diferents municipis.

D’altra banda, la setmana vinent està previst que les empreses del sector del comerç i serveis de Lleida, Alcarràs, Aitona, Soses, Seròs, Torres de Segre i la Granja d’Escarp puguin començar a demanar als ajuntaments els ajuts directes per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del segon confinament. En aquests moments les bases estan en període d’exposició pública.