EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ APROVA EL REGLAMENT DE LA BÚSTIA ÈTICA, UNA EINA A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANIA QUE TÉ COM A OBJECTE VETLLAR PER LA CORRECTA GESTIÓ PÚBLICA DE L’ENS COMARCAL

Una imatge del Ple celebrat aquest matí

La sessió també ha ratificat l’addenda de modificació per a l’any 2023 del conveni en matèria de consum de l’Agència Catalana de Consum.

 

El Consell Comarcal del Segrià ha celebrat aquest divendres el Ple de juny, el darrer de la legislatura amb expedients per aprovar, ja que només quedarà per celebrar el ple final del mandat en el qual s’aproven les darreres actes.

Dels punts de l’ordre del dia tractats, cal destacar l’aprovació per unanimitat del reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal, una eina que té la finalitat de promoure la qualitat institucional i democràtica d’aquest ens comarcal. La Bústia Ètica està concebuda com un canal de comunicació electrònica que el Consell Comarcal posa a disposició de qualsevol persona per poder alertar i comunicar conductes dutes a terme a l’administració del Consell Comarcal que puguin resultar contràries a la correcta gestió pública, afavorint així que es compleixin els principis i els valors ètics establerts al Codi Ètic, promovent les bones pràctiques, la bona administració i el bon govern i vetllant pel compliment de la legislació.

Durant el Ple també s’ha ratificat per unanimitat el decret de presidència referent a l’addenda de modificació per a l’any 2023 del conveni de coordinació d’actuacions en matèria de consum de l’Agència Catalana de Consum al Consell Comarcal del Segrià per un import de 47.431,82€. La vigència del conveni serà fins al 31 de desembre del 2024.