L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià tanca el tercer trimestre de l’any amb 355 expedients tramitats

L’OCIC s’ubica a la seu del Consell Comarcal

Les empreses de telecomunicacions són les que han acaparat un major volum de reclamacions durant aquest període

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 355 expedients durant el tercer trimestre de l’any 2021, 28 més que en el trimestre anterior.

L’activitat duta a terme durant els mesos de juliol, agost i setembre inclou 87 consultes resoltes, 107 reclamacions i 75 mediacions tramitades i finalitzades, de les quals 40 han estat resoltes favorablement i les altres 35 han estat arxivades per no haver prosperat la mediació. Per contra, no hi ha hagut cap queixa.

Per sectors, les empreses sobre les que s’han registrat més reclamacions durant aquest trimestre són les pertanyents a telecomunicacions (23%), les de subministrament d’electricitat i gas (15%), les de transport aeri (14%), les agències de viatges (11%) i les d’allotjaments (7%).

També cal remarcar que, durant aquest període, a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià s’han tramitat 38 expedients (10 consultes i 28 reclamacions) corresponents a afectacions derivades de la crisi del coronavirus, la qual cosa representa aproximadament un 11% del volum total tramitat des de l’Oficina entre els mesos de juliol, agost i setembre.

Cal recordar que l’OCIC s’ubica a la seu del Consell Comarcal i atén les persones consumidores domiciliades al Segrià, a les quals se’ls ofereix informació sobre els seus drets i la forma d’exercir-los, es reben i tramiten consultes, queixes i denúncies; es tramiten les reclamacions presentades i s’efectua la mediació; i es gestionen, quan és possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Les consultes, reclamacions, queixes o denúncies es poden fer per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.