L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor va tramitar 327 expedients durant el segon trimestre d’aquest any 2021

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 327 expedients

Les empreses amb més reclamacions ha continuat essent les dels sectors energètic, de telefonia i les relatives a viatges o vacances.

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 327 expedients al llarg del segon trimestre de l’any 2021. La xifra representa un lleuger descens respecte al primer trimestre, en què se’n van tramitar 401.

L’activitat duta a terme per l’OCIC en aquest període que comprèn els mesos d’abril, maig i juny inclou, doncs, 327 expedients desglossats en 79 consultes resoltes, 3 queixes, 138 reclamacions i 107 mediacions tramitades i finalitzades. D’aquestes 107 mediacions, 61 han estat resoltes favorablement, mentre que 46 han estat arxivades per no haver prosperat la mediació. Al marge d’aquestes xifres, hi ha hagut 7 mediacions no admeses.

Les empreses amb més reclamacions han continuat essent, a parts iguals, les dels sectors de l’energia (llum i gas), telefonia i les relatives a viatges o a vacances (agències de viatges, transport aeri i hotels).

A més, durant aquest segon trimestre, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià ha tramitat un total de 27 expedients corresponents a afectacions derivades de la crisi del coronavirus, una xifra que representa només un 8% del volum total tramitat des de l’Oficina en aquest període.

Ubicada a la seu del Consell Comarcal del Segrià, a l’OCIC s’atenen les persones consumidores domiciliades al Segrià, a les quals se’ls ofereix informació sobre els seus drets i la forma d’exercir-los, es reben i tramiten consultes, queixes i denúncies; es tramiten les reclamacions presentades i s’efectua la mediació; i es gestionen, quan és possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Les consultes, reclamacions, queixes o denúncies es poden fer per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.