L’Oficina de Consum del Segrià tramita 401 expedients en tres mesos, un 66% més que l’any 2020

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat un total de 401 expedients durant el primer trimestre d’aquest any. L’OCIC es consolida i continua incrementant el seu servei, amb un 66% més d’activitat que en el mateix període de l’any anterior, que va tramitar 241 expedients.

Dels 401 expedients tramitats aquest 2021, 117 són consultes resoltes, 146 són reclamacions, 82 són mediacions i 4 són queixes. Pel que fa a les mediacions, 33 s'han resolt favorablement i 47 s'han arxivat per no haver prosperat la mediació i 2 no han estat admeses.

Els sectors amb més reclamacions i queixes continuen sent els subministraments bàsics, sobretot pel que fa a empreses energètiques de llum i gas, i la telefonia i internet.

D’altra banda, en aquest primer trimestre, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià ha tramitat 34 expedients que corresponen a afectacions derivades de la crisi del coronavirus, la qual cosa representa un 12’6 % del volum total tramitat entre els mesos de gener, febrer i març, la meitat que en els darrers mesos del 2020. La majoria d’aquestes reclamacions es fan a companyies aèries i empreses de viatges combinats (agències de viatge).

A l’OCIC, ubicada a la seu del Consell Comarcal del Segrià, s’atenen les persones consumidores domiciliades al Segrià. El servei que s’ofereix és donar informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los; la recepció i tramitació de consultes, queixes i denúncies; la tramitació de les reclamacions presentades i efectuar-ne la mediació i gestionar, quan sigui possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Es poden fer consultes, reclamacions, queixes o denúncies per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.