Descripció

El servei de Promoció Econòmica és l’encarregat d’incentivar, des de l’acompanyament, la cooperació i la col·laboració dels agents i de les accions vinculats al desenvolupament comarcal.

Els objectius que es persegueixen són:

  • millorar la qualitat de vida i el benestar social
  • crear ocupació
  • fomentar i diversificar l’activitat econòmica
  • fomentar l’autoconeixement i la sensibilització vers el territori