Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

Descripció

Dintre de l'assistència i cooperació que correspon prestar als municipis de la comarca, el Consell ha de garantir, subsidiàriament, l'exercici de les funcions públiques necessàries reservades a FHCE i l'assessorament en aquelles qüestions de competència local referides a matèries pròpies de la secretaria-intervenció.