Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Familia

Data: 
30/05/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació dels esborranys de les actes del 5 d’abril i del 10 de maig.
2. Acord de col·laboració entre la Fundació Orfeó Lleidatà i el Consell Comarcal del Segrià per garantir l’abast territorial de la casa de la música de Lleida, Pirineu i Aran a la comarca del Segrià (exp. núm. 1648/2022).
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.