Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
30/05/2022

 Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 5 d´abril de 2022 
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport del període abril-juny de 2022 del curs 2021/2022 i del CEE Aremi i del CEE Les Basses del curs 2021/2022. Informe sobre els ajuts de transport per a alumnes derivats per la Comissió d´Escolarització del període abril-juny de 2022 del curs 2021/2022. Informe sobre els ajuts de menjador de diferents centres inclosos en els contractes dels serveis de menjador. Ajuts individuals de desplaçament o transport obligatoris del curs 2021/2022 
3. Pròrroga Contracte 30/2020-Concessió del Servei de Menjador Escolar . LOT 1 i LOT 2. Curs 2022/2023 ( exp. núm 1582/2022) 
4. Ratificació Decret Pròrroga contracte transport curs 2022/2023. LOTS 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12 i 23 ( exp. 1584/2021) 
5. Donar compte Decret Pròrroga curs 2022-2023 . LOTS 24 i 28 mitjançant taxi ( exp. Núm 1647/2021) 
6. Reconeixement indemnització Alessa Catering Services SAU ( exp. 895/2022) 
7. Pròrroga conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments d´encàrrec de gestió del serveis escolar de menjador del centre. Maials i Alpicat ( exp.núm 1627/2021) 
8. Assumptes d´urgència 
9. Informes de presidència