Convocatòries

Versió per a imprimirPDF version

 

Dia:    22 de juliol de 2020
Hora: 10.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.

 

Dia:    3 de juliol de 2020
Hora:  10 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, (introduït
pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de la situació actual i davant
la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via
programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips
informàtics.

 

Dia:   30 de juny de 2020
Hora: 9.30 hores


D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
(introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de
la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es
celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des
dels vostres respectius equips informàtics.

 

Dia:    5 de juny de 2020
Hora: 10 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.
 

 

Dia:    2 de juny de 2020
Hora: 11 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, (introduït pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19), donada l’excepcionalitat de la situació actual i davant la impossibilitat de celebrar aquesta sessió de manera presencial, es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.
 

Pàgines