Convocatòries

Versió per a imprimir

 

Dia:    2 de juny de 2023
Hora: 10 hores
Lloc:   Sala de Plens 

 

Dia:   30 de maig de 2023
Hora: 9.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom

 

Dia:   23 de maig de 2023
Hora: 10 hores
Lloc:   Sala de Plens 

 

Dia:    18 de maig de 2023 
Hora:  10 hores 

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:   18 de maig de 2023
Hora: 9.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

Pàgines