Convocatòria de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta constitutiva de 5 d’agost de 2019.
2.    Declaració de bé cultural d’interès local el Singular Conjunt Arqueològic del Gebut (Soses)
3.    Aprovació bases per a la concessió de premis de recitació poètica del Consell Comarcal del Segrià.
4.    Assumptes d’urgència.
5.    Informes de presidència.
6.    Precs i preguntes.