Reclamació

1.- És imprescindible que primer us adreceu a l’empresa amb la qual heu tingut la relació de consum:

  • En els establiments presencials, demaneu els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
  • Si es tracta d’un servei bàsic –llum, aigua, gas, transports...– truqueu al servei telefònic gratuït d’atenció al client (us han de facilitar un número d’incidència).
  • També podeu remetre la vostra reclamació telemàticament amb un formulari web o un correu electrònic amb justificant de recepció, o bé per correu postal certificat, burofax, etc. 

2.- En l’escrit de reclamació heu d’incloure-hi les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), una exposició dels fets i la petició que feu. Adjunteu-hi també la documentació de què disposeu (factures, tiquets, publicitat, pressupost...). 

3.- Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes, podeu iniciar els tràmits de reclamació a l’OCIC del Segrià o bé ompliu el formulari en línia de l'Agència Catalana del Consum (d'acord amb el principi de proximitat, remetrem la vostra reclamació al servei públic de consum municipal o comarcal corresponent).

 

 

Si useu el formulari en línia, marqueu correctament l'opció de qui reclama (persona, empresa/professional o entitat/organisme) i tingueu en compte que el formulari funciona correctament amb els navegadors següents:

Mozilla Firefox: Es pot descarregar gratuïtament des de https://www.mozilla.org/ca/firefox

Google Chrome: Es pot descarregar gratuïtament des de https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=ca&ref_topic=743953